Management Team

Executive Council (2018-2022)

Office Bearers

 

President

Hemant Takle

 

Immediate Past-President

Prof. Bhaskar Y. Mehta

 

Vice Presidents

Hemsingh Yadav

Arun Kumar Sharma

Gopal K. Agarwal

Anil Mittal

Rameshwar B. Kalantril

 

Honorary Secretary General

Satya Kumar Singh

 

Honorary Secretaries

Vimal K. Dengla

Shailendra Jain

Anand  S. Athalekar

 Harinder K. Malik

Suhas V. Karnik

Swati S. Thakurdesai

 

Honorary Treasurers

Hari Shankar Singh

Kaushal K. Mishra

 

Members

Parmeshwar C. S.

Jayanthibhai B. Patel

Ramakant T. Satam

Deepakkumar V. Rawal

Arvind K. Singh

Suryabhan P. Salunke

Aniruddh P. Paswan

Vijay K. Lele

Neelam Sharma

Rathi V. Badrinarayan

Pradeep K. Gangawar

Prashant Pathak

Pramod K. Singh

Sant Bali Chaudhari

Vijay R. Kajrolkar

 

 

More Sub Committees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More