NAB Employment Committee

 

 

 

 

Chairman

Shri Pravin Dandia

 

Honorary Secretary In-Charge

Shri Harinder Malik

 

Members

Shri Amar Jain

Adv. Mugdha Kulkarni

Adv. Samir Sarambalkar

Adv. Siddhesh Pilankar

 

Convenor

Shri Arvind Narvekar, Dy. Director